Ga naar hoofdinhoud

Uitverkoop

Tot 50% korting

Alleen geselecteerde lijnen

Verdere kortingen

Privacybeleid

Dit Privacybeleid biedt gebruikers van Clarks.eu de meest volledige en duidelijke informatie over het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens via de Site onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De volgende termen:

 • "Gegevens", "persoonsgegevens" en "gegevens van speciale categorieën";
 • "Controller";
 • "Processor";
 • "Functionaris voor gegevensbescherming. /DPO"; en
 • "Verwerking" (in het kader van activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens)

hebben de betekenis die aan hen wordt gegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

"Wet Bescherming Persoonsgegevens" betekent de algemene verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de wet inzake gegevensbescherming 2018, samen met eventuele ondergeschikte wetgeving die in het kader van de wet wordt vastgesteld

Op grond van de wettelijke vereisten omvat dit Privacybeleid ook de volgende onderwerpen:

 • de aard van de verwerkte persoonsgegevens;
 • de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • de identiteit en de contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke(n);
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO);
 • eventuele derden die betrokken zijn bij de verwerkingsactiviteiten;
 • de bewaartermijn van persoonsgegevens;
 • de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen;
 • de privacyrechten van de gebruikers.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Site en heeft geen betrekking op enige andere website of platform waarnaar de Site kan linken.

Gebruikers van de Site die jonger zijn dan veertien (14) jaar mogen geen toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens zonder toestemming van hun ouders.

Wijzigingen en updates privacybeleid

Eventuele toekomstige wijzigingen in dit Privacybeleid zullen op de Site worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan gebruikers worden gecommuniceerd. Gebruikers worden aangemoedigd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

Laatste update van het privacybeleid: 26/04/2024